Anh chàng sửa ống nước 18 tuổi đang sửa chữa thì bi6 cậu chủ nhà....dê