tình hình là mình đang cô đơn wá. trong wá khứ đã co wen một anh tên Lợi rất dễ thương nà. giờ mún tìm lại người ấy mà hok bik ở đâu. nếu a đọc duoc tin nhan nay thi goi cho e theo so nay nha. 01217136775