Giới thiệu:


Mô tả chi tiết cầu thang kính :
WINWindow Kết cấu: Vật liệu cấu thành : Inox không rỉ , gỗ căm xe .
Ưu điểm: cầu thang kính tạo sự chắc chắn cho cầu thang và thẩm mỹ cho ngôi nhà