Chương trình tuyển sinh 2011
STT TÊN TRƯỜNG HỆ ĐÀO TẠO - LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐÀO TẠO HÌNH THỨC TUYỂN SINH THỜI GIAN TUYỂN SINH, THI TUYỂN GHI CHÚ/ ĐỊA ĐIỂM HỌC
I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Đại học Công nghiệp Việt Hung
(Trường công lập trực thuộc Bộ Công thương) Hệ Đại học Chính Quy Xây dựng dân dụng &CN Học NV2, NV3 từ điểm sàn thi Đại học khối A và D 25/8/2011 đến 10/10/2011 Số 2 ngõ 233 - Xuân Thủy – Cầu Giấy - HN

Kỹ thuật điện, Điện tử
Công nghệ thông tin
Tài Chính Ngân hàng
Hệ Cao đẳng Chính Quy Kế Toán Tuyển theo điểm sàn Cao đẳng trở lên 25/8/2011 đến 10/10/2011 Số 2 ngõ 233 Xuân Thủy – Cầu Giấy HN

Tài Chính Ngân Hàng
Quản trị Kinh Doanh
Xây dựng dân dụng và CN
Đại học Điện lực
Hệ Đại học Chính Quy
Kế Toán, QTKD Xét từ 14đ thi khối A và D1 trở lên
25/8/2011 đến 10/10/2011 (Học tại trường 235 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội)
Tài Chính Ngân Hàng
Hệ thống điện
Điện Tử Viễn thông
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Tự động hóa
Quản lý năng lượng
Hệ Cao đẳng chính quy Tin Học, Cơ Khí Xét đủ điểm sàn CĐ khối A và D1
(Phiếu điểm thi đại học và Cao đẳng) 25/8/2011 đến 10/10/2011
Hệ Thống Điện, Điện DD
Kế Toán, QTKD, TCNH
Đại học Thái Nguyên Hệ Đại học Chính quy Khối ngành Kỹ Thuật Xét tuyển theo điểm sàn ĐH (Có chỉ tiêu xét dưới điểm sàn nhân đôi điểm khu vực) Từ T8 -> T10 Học tại trường chính

Khối ngành Sư phạm

Khối ngành kinh tế
Đại học Y - Dược
Thái Nguyên Hệ Đại học
Chính quy Y Điều Dưỡng
Y Đa Khoa
Dược sỹ Xét hệ ngoài ngân sách có hộ khẩu khu vực 1
ĐH học Y Hải Phòng Hệ Đại học
Chính quy Cử nhân Điều Dưỡng
Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Răng hàm mặt Hệ ngoài ngân sách từ 17đ trở lên. NV2, NV3 từ 23đ trở lên) (Học tại trường chính)

Đại học Vinh Hệ Đại học Chính Quy Các khối, ngành Xét tuyển theo điểm sàn ĐH Từ T8 -> T10 (Học tại trường chính)ĐH Tài Nguyên Môi Trường Hệ Đại học Chính Quy - Quản lý đất đai
- Tài nguyên môi trường
- Địa chất Xét tuyển theo điểm sàn ĐH, NV2, NV3 (Học tại trường chính)
ĐH

II. HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY
Đại học Điện Lực Hệ liên thông:
- TC lên CĐ
- TC lên ĐH
- CĐ lên ĐH
- Cao đẳng Nghề lên Đại học chính quy - Kế Toán
- Tài Chính Ngân Hàng
- Quản trị kinh doanh
- Công nghệ thông tin
- Điện tử viễn thông
- Cơ khí
- Điện dân dụng và CN
- Hệ thống điện
- Tự Động hóa Thi Tuyển
- Môn Cơ sở ngành
- Môn chuyên ngành Đợt 1: 26,27/8/2011
Đợt 2 : 10/9/2011
Đợt 3:
T10,11/2011 Cơ sở: Số 2 Ngõ 233 – Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội

Đại học Công Nghiệp Liên thông từ:
- TC ->CĐ
- CĐ ->ĐH
- TC ->ĐH Kế Toán Thi Tuyển Đợt 1: T6,7/2011 ; Đợt 2 : T8,9/2011 Hà Nội

Đại học KTQD Liên thông từ:
- CĐ ->ĐH
- TC ->ĐH Kế Toán Thi Tuyển T11/2011 Hà Nội

Quản trị Kinh Doanh
Tài Chính Ngân Hàng
Tin Học
Học Viện Tài Chính Liên thông từ:
CĐ -> ĐH Kế Toán Thi Tuyển Tháng 10/2011
Tài Chính Ngân Hàng
Viện Đại học Mở Liên thông Từ
CĐ -> ĐH
TC -> ĐH Kế Toán Thi Tuyển Tháng 10/2011

ĐH Giao thông Vận Tải Liên thông từ: CĐ -> ĐH
Kế Toán Thi Tuyển Đợt 2: 15/9/2011
Đợt 3 : 05/12
Tại trường Đại học Giao thông Vận tải

Cầu Đường bộ
Xây dựng dân dụng và CN
Công nghệ thông tin
ĐH Công nghiệp
Việt - Hung Liên thông từ:
- CĐ ->ĐH
- TC ->ĐH Kế Toán Thi Tuyển T10/2011 Cơ sở: Số 2 Ngõ 233 – Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội

Tài Chính Ngân Hàng
Xây Dựng DD&CN
Học Viện BCVT Liên thông từ:
- CĐ ->ĐH
Công nghệ Thông tin Thi Tuyển T9, 10/2011
Hà Nội

Điện Tử Viễn Thông
ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Liên thông từ:
- CĐ ->ĐH
- TC ->CĐ Điện tử viễn thông Thi Tuyển T9, 10/2011 Cơ sở: Số 2 Ngõ 233 – Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội

Công nghệ thông tin
Học Viện Kỹ Thuật
Quân Sự Liên Thông Từ:
- CĐ -> ĐH CNTT Thi Tuyển T9, 10/2011 Hà Nội

ĐTVT
Xây Dựng
III. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Cao Đẳng Y Hà Đông Hệ Cao Đẳng chính quy Điều Dưỡng Xét tuyển theo điểm sàn CĐ khối B và A có hộ khẩu Hà Nội T8 -> T9 Học tại trường chính

Dược
Cao đẳng Sư phạm Hải Dương Hệ Cao Đẳng chính quy Tất cả các ngành sư phạm hệ cao đẳng Xét tuyển theo điểm sàn CĐ các khối phù hợp ngành học T8 -> T10 Học tại Hà Nội

Trung cấp Y điều dưỡng, Dược trong trường Cao đẳng Y tế Hà Đông Trung cấp chính quy Y điều dưỡng Xét học bạ trên toàn quốc Giấy báo nhập học tháng 10 Học tại trường

Dược sỹ
1 Đại học Bách Khoa Hệ Cao Đẳng chính quy Tin Học

Điện Tử Viễn Thông
Tự Động hóa
Bảo Dưỡng Công nghiệp
2 Đại học Công Đoàn Hệ Cao Đẳng chính quy Kế Toán Sàn Cao đẳng từ 12đ trở lên T8 -> T10 Học tại trường

Tài Chính Ngân Hàng
Quản trị nhân lực
Quản trị Kinh Doanh
Bảo hiểm
Điện Tử Viễn Thông
6 Cao Đẳng Công nghiệp Thái Nguyên Hệ Cao Đẳng chính quy Kế Toán Xét tuyển theo điểm sàn CĐ, ĐH (Xét cả điểm dưới sàn nhân đôi KV) T8 -> T12
Học tại Hà Nội

Tin Học
Quản trị Kinh Doanh
Điện DD&CN
7 Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật thuộc ĐH Thái Nguyên Hệ Cao Đẳng chính quy Kế Toán Xét tuyển theo điểm sàn CĐ, ĐH (Xét cả điểm dưới sàn) T8 -> T12 Học tại Hà Nội

Tài Chính Ngân Hàng
Xây Dựng DD&CN
Xây dựng Công trình Giao Thông
8 Cao Đẳng Đại Việt Hệ Cao Đẳng chính quy Kế Toán Xét tuyển theo điểm sàn CĐ, ĐH (Xét cả điểm dưới sàn) T8 -> T12
Tin Học
Tài Chính Ngân Hàng
10 Cao Đẳng Công Nghệ & Kinh tế Công Nghiệp Hệ Cao Đẳng chính quy Tin Học Xét tuyển theo điểm sàn CĐ, ĐH T8 -> T10

Kế Toán
Tài Chính Ngân Hàng
11 Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Hà Nội Hệ Cao Đẳng chính quy Kế Toán Xét tuyển theo điểm sàn CĐ, ĐH (Xét cả điểm dưới sàn)
T8 -> T10
Tài Chính Ngân Hàng
Tin Học
Điện Tử Viễn Thông
Quản trị Kinh Doanh
12 Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bách Khoa Hệ Cao Đẳng chính quy Tin Học Xét tuyển theo điểm sàn CĐ, ĐH T8 -> T12

Kế Toán
Tài Chính Ngân Hàng
Điện DD&CN
VÀ CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP Y, DƯỢC, MẦM NON KHÁC