Máy làm sữa chua MYOTA dung tích 2,2 lít
650.000 ₫
Máy làm sữa chua Myota dung tích 1.6L
555.000 ₫
Máy làm sữa chua Myota dung tích 1.2L
415.000 ₫
Máy làm sữa chua MYOTA cốc thủy tinh, dung tích 1,6 lít
590.000 ₫
Máy làm sữa chua Kangaroo KG81 dung tích 1.6L, cốc thủy tinh
705.000 ₫
Máy làm sữa chua Kangaroo KG-80 dung tích 1 lít, cốc thủy tinh
440.000 ₫
Máy làm sữa chua Facare dung tích 1,5 lít
430.000 ₫
Máy làm sữa chua Kangaroo KG-82 dung tích 2,2 lít, 12 cốc
620.000 ₫