Bạn nào có phim "Bare Desire" của hãng Eurocreme thì vui lòng share cho mình với , mình kiếm phim này lâu rồi mà ko được :c13: . Chân thành cảm tạ:c5: