em tên pi 16t tim top làm ck de tam su hoac chia se~ dieu kien lam ck em rat de~ hjhj

co j pm em nkaz mong nhan dc hoi am tu cac anh hjhj

yahoo: yuke_yuby

sdt: 0937695799:c16: