Minh moi chi down dc 6 part Cadinot - Les Portes Du Desir - Nomades 3. hom nay minh dang nhap lai thi ko thay duong link down dc, ban nao down phim nay xin gui lai dg link