Các thành viên của vietboy[dot]net thân mến,

Vì một số lý do riêng, nội dung của các box người lớn sẽ không xuất hiện nếu các bạn chưa đăng ký hoặc không login kể từ hôm nay.

Bên cạnh đó, nhằm tạo sự thoải mái cho các bạn, BQL quyết định dẹp bỏ mod thankpost trên diễn đàn.

Thân ái.