mình đam mê hát nên có thu vài bài cho vui.mong bà con nhận xét
http://www.yeucahat.com/listen.php?s=288264
ai cùng đam mê thì pm mình có thể mình giúp được cách tự thu ở nhà
yahoo:caubegiangho_dn