Rất vui khi đc làm wen với tất cả mọi người .E có vài hình nè. Hàng e nhỏ, mới đc 18 cm thôi
http:///vI7S
http:///vI8V