Nếu bạn phải cài lại Windows mà chẳng may đã đánh mất đĩa Driver cho Card âm thanh, thay vì phải lùng xục tìm driver trên internet mỏi cả tay, đỏ cả mắt mà nhiều khi tìm mãi chẳng thấy (nhất là với các main không rõ nguồn gốc), thì đây là chương trình bạn cần đến. Phần mềm này từ chính hãng Realtek (hầu hết các main hiện nay đều tích hợp card của hãng này) và khả năng tuyệt vời của nó là tự động cài đúng driver cần thiết cho card âm thanh hiện tại! Phần mềm này từ chính hãng Realtek (hầu hết các main hiện nay đều tích hợp card của hãng này) và khả năng tuyệt vời của Realtek High-Definition Audio Driver chính là tự động cài đúng driver cần thiết cho card âm thanh hiện tại.

download tại đây