BÁN ROYAL CITY R5 CĂN 1004 BAN CÔNG HƯỚN ĐÔNG NAM NHÌN RA NGUYỄN TRÃI, DIỆN TÍCH 104,9M BÁN 2106 USD/M2 ĐÓNG 40%. BAO SANG TÊN
Ai có nhu câu xin liên hệ Mss Liên: 0985799451/0934560687