Biệt thự dự án AIC mê linh-biet thu du an AIC me linh,BT49, Biệt thự dự án AIC mê linh-biet thu du an AIC me linh,BT49, Biệt thự dự án AIC mê linh-biet thu du an AIC me linh,BT49, Biệt thự dự án AIC mê linh-biet thu du an AIC me linh,BT49, Biệt thự dự án AIC mê linh-biet thu du an AIC me linh,BT49

Hiện tôi đang bán BT49 dự án AIC mê linh ô 9,ô 10.
Giốc : 12.343.500 tr/m2
Bán : 14.2 tr/m2, đóng 50%, vào tên hợp đồng với chủ đầu tư.

Chi tiết vui lòng liên hệ : Anh Hoàn – 0906.177.884 chính chủ miễn trung gian.


Biệt thự dự án AIC mê linh-biet thu du an AIC me linh,BT49, Biệt thự dự án AIC mê linh-biet thu du an AIC me linh,BT49, Biệt thự dự án AIC mê linh-biet thu du an AIC me linh,BT49, Biệt thự dự án AIC mê linh-biet thu du an AIC me linh,BT49, Biệt thự dự án AIC mê linh-biet thu du an AIC me linh,BT49