DỊCH VỤ KẾ TOÁN
1.Tư vấn Dịch vụ - Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu
* Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế
* Mua hoá đơn, sổ sách kế toán\
* Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế
*Tư vấn khôi phục mã số thuế, giải trình khôi phục mã số thuế


2. Tư vấn Dịch vụ - Báo cáo thuế hàng tháng
* Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
* Lập báo cáo thuế hàng tháng, nộp hóa tờ khai thuế hàng tháng.


3. Tư vấn Dịch vụ - lập sổ sách kế toán tài chính và Quyết toán thuế
* Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán
* Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
* Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
* Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
* Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản
* Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/ quý/ năm
* Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp - gián tiếp)
* Lập báo cáo tài chính cuối năm -Quyết toán thuế TNDN


4.Tư vấn dịch vụ -Kiểm tra, dọn dẹp sổ sách kế toán, quyết toán thuế
* Kiểm tra lại toàn bộ báo cáo thuế, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của Doanh Nghiệp (năm nay cũng như các năm trước).
* Dựa vào chứng từ gốc phát sinh thực tế của Doanh nghiệp tiến hành thanh kiểm tra lại thuế GTGT, thuế TNDN.
* Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định hiện hành và điều chỉnh, hợp thức hoá chúng.
* Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
* Thẩm định lại báo cáo tài chính và điều chỉnh theo luật thuế.
* Điều chỉnh tất cả những sai sót mà kế toán doanh nghiệp đã và đang mắc phảiMọi chi tiết xin liên hệ:Website: dangtinphantan.com

dangtingiare.net

Hotline Msr Yến
Kế Toán Trưởng – 0983 786 456
tư vấn giờ hành chánh