Vincom village suất ngoại giao. 1. HP 4 - 14, S 215,1 GIÁ VÀO HĐ 62,93
2. HP4 - 15, S 215,6 GIÁ VÀO HĐ 61,915
3. HP4 - 16, S 215,2 GIÁ VÀO HĐ 61,915
4. HS6- 05, S 257,9 GIÁ VÀO HĐ 64,640
5. HS4 - 09, S 273,8 GIÁ VÀO HĐ 64,640

Liên Hệ: Mr Đô Vũ - 0913 482 605

http://doland68.com

Cảm ơn quý khách đã liên hệ!!!