Vincom village suất ngoại giao. 1. HP 4 - 14, S 215,1 GIÁ VÀO HĐ 62,93
2. HP4 - 15, S 215,6 GIÁ VÀO HĐ 61,915
3. HP4 - 16, S 215,2 GIÁ VÀO HĐ 61,915
4. HS6- 05, S 257,9 GIÁ VÀO HĐ 64,640
5. HS4 - 09, S 273,8 GIÁ VÀO HĐ 64,640
Chênh 150tr.
Mọi chi tiết xin lien hệ: Đô Vũ 0913 485 905 - TP Dự Án (http://doland68.com/)
Khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ!!