Web này hay mà mỗi tội kiếm được account của nó là cả một vấn đề(1 account 30 ngày mà mất đến gần 40$=800k VND:c9:) Anh nào có account giúp em up link của mấy phim lên giúp em đc ko ? Cám ơn trước :c11: