http://vetinh.vn
Tên: Hải Anh; sinh năm:1992; Nguyên quán: Lào Cai.
Sinh viên năm nhất trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương

http://vetinh.vn