[font=] Em ở Cần Thơ, đang lonely, muốn tìm ox để đi chơi
Em tên Hữu, 16t, có gì xin add nick yahoo của em : [email protected]
Em tìm ox từ 16 — 18t
[/font]