du an phu truong an,dự án phú trường an, du an phu truong an,dự án phú trường an,
du an phu truong an,dự án phú trường an, du an phu truong an,dự án phú trường an,
du an phu truong an,dự án phú trường an, du an phu truong an,dự án phú trường an,

Bán liền kề dự án Phú Trường An đã có tỷ lệ 1/500 diện tích từ 95m2 đến 154m2.
Tôi cần bán CL5 cặp : 17 – 35
Giá từ 5.6 đến 6.8 tr/m2.
Liên hệ : Mr Lân – 0986.642.063

du an phu truong an,dự án phú trường an, du an phu truong an,dự án phú trường an,
du an phu truong an,dự án phú trường an, du an phu truong an,dự án phú trường an,
du an phu truong an,dự án phú trường an, du an phu truong an,dự án phú trường an,