Hello all!!

Diễn đàn có một số thay đổi nho nhỏ về nhân sự như sau:

- Trước tiên là chúc mừng đến hai bạn JoongbjG_mater trở thành mod chính thức của diễn đàn.
- Thứ nhì, diễn đàn có thêm 2 trial mod mới, là mynamnhan cho box Phim người lớn và Boyready! cho box Truyện tranh.
- Thứ ba, vì một số lý do riêng, Emo đã quyết định về hưu non, không thể tiếp tục làm mod nữa, nhưng vẫn tiếp tục tham gia diễn đàn chúng ta với tư cách V.I.P member.

Bên trên là tòan bộ những gì BQT forum muốn thông báo.
Chúc mọi người vui vẻ!