Tổng chào :lalala:

Trong thời gian hoạt động vừa qua, diễn đàn chúng ta có thể nói là chưa thành công lắm.

Thứ nhất, do server là chia sẻ, nên khá là rùa, bị chê :baffle:
Thứ nhì, do tên miền vnstuds.com hơi khó nhớ, cũng bị chê :cold:

Lắng nghe những nhu cầu thiết thực của mọi người, diễn đàn VNStuds.com từng bước chuyển đổi. Hôm nay, diễn đàn chính thức hoạt động dưới tên miền mới là http://www.vietboy.net

Server cũng đã được chuyển đổi, khoẻ hơn server cũ khá nhiều :luv:

Lưu ý:

- Trong quá trình chuyển đổi server, dữ liệu cá nhân của toàn bộ thành viên được giữ nguyên.
- Khi truy cập vào tên miền mới vietboy.net có thể sẽ có thành viên gặp vấn đề, không truy cập được. Việc này là bất khả kháng với các admin, vấn đề nằm ở chỗ DNS của các ISP chưa cập nhật. Nếu bạn biết bất kỳ thành viên nào không truy cập được vietboy.net, xin vui lòng hướng dẫn thành viên đó sang trang này: http://blog.vnstuds.com , trên đó có hướng dẫn chi tiết phương thức cập nhật DNS.

Cuối cùng, nếu gặp phải bất kỳ lỗi nào khi tham gia diễn đàn, xin vui lòng thông báo cho các thành viên ban quản trị forum.

Xin cảm ơn tất cả :smile: