do các bài cũ đã bị xoá vì spam quảng cáo blog nên giờ post lại phim cho anh em
thực tế 1 điều là anh google quản lý box này nặng tay với tui quá bị band nick khá là lâu