Kumho Asiana Plaza cho thuê văn phòng hạng A tại cenrea.com<BR />

<BR />

Thông tin cho thuê:<BR />

- Diện tích hiện trống: từ 80m2 trở lên là có thể thuê<BR />

- Giá thuê: 40 USD/m2 ( chưa có thuế 10% )<BR />

- Phí dịch vụ: đã có<BR />

<BR />

<BR />

0908 442 698 | 0985 817 857<BR />

Visit: http://cenrea.com | http://dangkyoffice.com | http://googleaple.com<BR />