THÔNG BÁO TUYỂN MOD CHO WEBSITE <BR />

DICHOTRENMANG.COM <BR />

<BR />

Thay mặt BQT website, Administrator thông báo tuyển cộng tác viên quản trị cho website
<BR />

I. Vị trị cần tuyển: <BR />

Cộng tác viên quản trị <BR />

- Box quản trị: Tự chọn chuyên mục YÊU THÍCH để quản trị <BR />

- Nhiệm vụ: Phát triển Chuyên mục chọn cho box mình quản trị. <BR />

II. Điều kiện: <BR />

- Yêu thích & đam mê công việc cộng đồng, họat động của website DICHOTRENMANG.COM <BR />

- Có thời gian dành cho công việc và lòng nhiệt huyết đam mê mua bán. <BR />

- Am hiểu & Có kiến thức trong chuyên mục mình quản trị. <BR />

- Hòa đồng vui vẻ, có khả năng xử lý tình huống tốt. <BR />

III. Nhiệm vụ, Quyền hạn & Quyền lợi: <BR />

a. Nhiệm vụ <BR />

- Quản lý Box được bổ nhiệm, giúp đỡ các thành viên, Tham gia post bài, chủ yếu tập trung vào chuyên môn (kể cả ngoài chuyên mục). <BR />

- Thường xuyên soát xét, theo dõi tình hình để kịp thời giúp đỡ hoặc xử lý cụ thể các tình huống vi phạm. <BR />

- Cộng tác viên quản trị phải chịu trách nhiệm về nội dung bài viết trong Box mà mình phụ trách. <BR />

- Cùng BQT lập kế hoạch cho các hoạt động của website như: Tổ chức hội thảo, Event hoặc Offline - Online. Đề xuất các ý tưởng nhằm phát triển chuyên mục và website ngày càng vững mạnh. <BR />

b.Quyền hạn <BR />

- Được quyền Xóa, chuyển, sửa (Delete, Move, Edit) những bài viết, chủ đề (topic) vi phạm Nội Quy, quy định website trong chuyên mục mà mình phụ trách. <BR />

- Quản trị viên được trao quyền sử dụng hình thức kỷ luật cao nhất theo quy định là Ban Nick thành viên tối đa 07 ngày mà không cần phải thông qua cấp trực tiếp. <BR />

c. Quyền lợi <BR />

- Khi là MOD dĩ nhiên bạn được các thành viên tham gia diễn đàn tôn trọng. <BR />

- Tin đăng quảng bá của MOD sẽ được VIP mà không cần bất cứ điều kiện gì <BR />

- Được tham gia tổ chức các cuộc họp Online – Offline của BQT để bày tỏ chính kiến. <BR />

- Được hưởng các chính sách ưu đãi của diễn đàn (sẽ đề cập sau) <BR />

Diễn đàn là một sân chơi nên các quyền lợi trên cũng chỉ nhằm nâng cao thêm ý nghĩa cuộc chơi. Vì vậy trên thực tế quyền lợi lớn nhất vẫn chính là sự thỏa mãn niềm đam mê và lòng nhiệt huyết khi có cơ hội được hỗ trợ giúp đỡ mọi người. <BR />

IV. Mẫu đăng ký ứng cử <BR />

Thành viên vui lòng điển thông tin đăng ký ngắn, gọn theo mẫu sau đây: <BR />

Họ và tên: <BR />

Sinh nhật: <BR />

Nơi đến: <BR />

Nick name diễn đàn: <BR />

Email: <BR />

Y!m: <BR />

Số Điện thoại: <BR />

Box muốn quản trị: <BR />

<BR />

<BR />

<BR />

V. Đối tượng dự tuyển - Hình thức đăng ký: <BR />

- Cơ hội được dành cho tất cả các thành viên của website. Các bạn reply bên dưới box này, BQT sẽ xét duyệt. <BR />

- Sau khi bạn gửi bảng đăng ký, BQT sẽ xem xét và sẽ thông báo đến bạn bằng Email cá nhân nếu bạn được tuyển chọn. <BR />

Rất mong được sự ủng hộ, góp sức của các bạn <BR />

Admin <BR />

Trân trọng!