<BR />

-Chuyên Post tin phân tán cho các doanh nghiệp, cá nhân 500-2000 web diễn đàn với giá 500.000 đ/tháng (1 lần đăng mới - úp 1 lần - làm chu trình tuần tự hàng ngày)
<BR />

-Nhận Post tin phân tán cho khách hàng có nhu cầu đăng lẻ giá 100 đ/ 1 link báo cáo thành công. <BR />

<BR />

==> Chỉ với chi phí nhỏ, bạn sẽ quảng bá hình ảnh của mình, của công ty đến với mọi đối tượng khách hàng. <BR />

==> Qua các khách hàng đã liên hệ, chúng tôi thấy kết quả cho việc Marketing trực tuyến là rất hiệu quả. Mang đến thông tin nhanh chóng, chính xác, và tiện lợi cho mọi khách hàng.
<BR />

==> Đây là cách tốt nhất , hiệu quả nhất và nhanh nhất để tin quảng bá sản phẩm của khách hàng đến người đọc <BR />

<BR />

<BR />

- Địa chỉ liên hệ -
<BR />

<BR />

VietCombank - chi nhánh Tân Bình
<BR />

Tên tài khoản :Lê Phú Vinh
<BR />

S Tài Khon: 0371003758034
<BR />

HOT LINE - 0902465155
<BR />

<BR />