hj! chào mí bạn! minh tên là nh0k năm nay 18 tuổi uj`(già uj`) mình đang tìm 1 ng ju nek! ma tìm h0ài h0k thấy bữa nay đăng tin này ai mun làm wen thì nt cho nh0k ha!!
sdt là 01218408096! thank mí bọn nhiều nghen!
^^:c15: