Khánh Phương Vol.3 - Không Phải Jay Chou
http://www.megaupload.com/?d=0X1NKM81

Or

http://www.fileserve.com/file/ETFn55v