Theo trung tâm Y tế dự phòng Tp Hồ Chí Minh, số lượng người có HIV và số ca chuyển sang giai đoạn AIDS ngày càng gia tăng.

Tính đến hết quí I năm 2009 (31/3) tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Số người có HIV: 45698 trong đó số mới phát hiện là: 1051 ca
Số người chuyển sang giai đoạn AIDS: 22576 trong đó mới 1051 ca
Số người tử vong do AIDS là 7474 trong đó mới 617 ca

Thông tin về tình hình dịch tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đã Nẵng, Khánh Hòa và Cần Thơ sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.
(nguồn: PAC thành phố Hồ Chí Minh)

Cũng tính đến thời điểm này, số liệu HIV/AIDS của thành phố Hà Nội như sau:
Số người nhiễm HIV lũy tích là 17.929
Số ca nhiễm mới là 96 (trong quý 1)
Số bệnh nhân AIDS lũy tích là 5341
số bệnh nhân AIDS mới là 19
Số tử vong do AIDS là 25
Tổng tử vong lũy tích do AIDS là 3005

(Theo trung tâm y tế dự phòng thành phố Hà Nội - tháng 3 năm 2009)

//r00t: đây là những con số thống kê được. Còn rất rất nhiều trường hợp chưa phát hiện. Hãy cẩn thận trong những mối quan hệ, đừng lao đầu vào chỗ chết khi mà mình có thể tránh được dễ dàng.