http://www.vietboy.net/showthread.ph...%A0-b%E1%BB%9D...

cám ơn Vietboy rất nhìu, :)