Hiện nay diễn đàn VNStuds đã đưa vào sử dụng tiếng Việt. Tuy nhiên do một số vấn đề kỹ thuật nên các tài khoản đã đăng ký phải tự chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt bằng tay mà không tự động được. Mong các bạn thông cảm.

Để sử dụng tiếng Việt, bạn có thể vào User Control Panel => Board Preferences => My language -> chọn Vietnamese

Nếu bạn gặp vấn đề xin vui lòng liên hệ các admin để được giúp đỡ.