Sau một thời gian dài ấp ủ thực hiện, Phương Thanh - Đức Trí đã hạ sinh một sản phẩm chung đầu tiên với tên gọi "Phương Thanh và tình khúc Đức Trí - " Nào có ai biết ".

Album này chính yếu là những bài hát đã đóng đinh với Phương Thanh một thời, giờ được trình bày lại, mình thấy Phương Thanh trong album này hát rất nhập tâm, toàn những bài đầy cảm xúc nội tâm, hình ảnh của 1 Phương Thanh tình cảm.