Bước vào club, nhạc đập ầm ầm.
Nữa năm rồi, tôi mới vào lại nơi này.
Lần này là do tiệc tất niên rồi bạn bè đồng nghiệp kéo đi.
Bước vào đây, tôi lại nhớ em.
Chính nữa năm trước, do thấy tôi trong club mà e giận tôi đến 2 tháng.
Tôi tự hứa không bao giờ vào đó nữa.
Nhưng hôm nay tôi lại vào.
Tôi buồn.
Không phải vào chốn này tôi mới nhớ em.
Mà là tôi làm gì và lúc nào đi nữa, tôi cũng nhớ em.
Tôi không biết em có nhớ tôi không.
Tôi luôn hy vọng là có.
Nhóc ơi, nếu vô tình đọc được những dòng này, nhóc còn nhớ anh thì nhắn tin cho anh nhé!
Anh nhớ nhóc lắm!