Loa cho sân vườn kết hợp trang trí hình cây nấm có đốm:
 - Model: DG-3104
 - Công suất: 20W, 70V ~ 100V
 - Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m 
 - Tần số: 80 – 17 KHz ± 3dB
 - Kích thước: 234mm, 310mm
Loa cho sân vườn kết hợp trang trí hình cục đá:
 - Model: DG-3105
 - Công suất: 20W, 70V ~ 100V
 - Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m 
 - Tần số: 50 – 17 KHz ± 3dB
 - Kích thước: 385mm, 430mm
Loa cho sân vườn kết hợp trang trí hình cục đá:
 - Model: DG-3106
 - Công suất: 20W, 70V ~ 100V
 - Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m 
 - Tần số: 55 – 17 KHz ± 3dB
 - Kích thước: 256mm, 290mm
Loa cho sân vườn kết hợp trang trí hình con gấu trúc:
 - Model: DG-3107
 - Công suất: 20W, 70V ~ 100V
 - Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m 
 - Tần số: 80 – 17 KHz ± 3dB
 - Kích thước: 265mm, 350mm
Loa cho sân vườn kết hợp trang trí hình con sóc:
 - Model: DG-3108
 - Công suất: 20W, 70V ~ 100V
 - Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m 
 - Tần số: 80 – 17 KHz ± 3dB
 - Kích thước: 270mm, 300mm
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0906 188 269  hoặc truy cập web  www.anhkietjsc.com.vn,