• Lập trình web với PHP & MYSQL – Cơ bản: Thời lượng 36 giờ (1.5 tháng): niit.vn/khoa-hoc/lap-trinh-php-3.html
Lập trình web với PHP & MYSQL – Nâng cao: Thời lượng 34 giờ (1.5 tháng): niit.vn/khoa-hoc/lap-trinh-phpa-5.html
Tạo web với HTML5 / CSS3 /AJAX: Thời lượng 6 giờ (1 ngày): niit.vn/khoa-hoc/html-css-js-ajax-8.html
Lập trình web với JAVA / JSP / SERVLET: Thời lượng 45 giờ (2 tháng):niit.vn/khoa-hoc/lap-trinh-java-6.html
Lập trình web với ASP.NET 3.5: Thời lượng 45 giờ (2 tháng):niit.vn/khoa-hoc/lap-trinh-asp-net-7.html
Lập trình Ứng Dụng với C#.NET 3.5: Thời lượng 45 giờ (2 tháng):niit.vn/khoa-hoc/c.net-14.html
------------------------------------------------
Đăng ký: vui lòng liên hệ
Học viện iNET Đà Nẵng
Địa chỉ: 130 Hàm Nghi, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
Hotline: 0511 3 653 688 / 3 653 689;
Website: niit.vn; inet.edu.vn;
Tư vấn viên iNET rất hân hạnh trò chuyện cùng các bạn (mobile: 0904 885 039 (Ms Trang). yahoo: inet_danang003 / inet_danang009)!
[Hoc php da nang | php mysql da nang | php co ban da nang | php nang cao da nang | asp.net da nang | .net da nang| c#.net da nang| c# da nang | java da nang | jsp da nang | servlet da nang]