Có thể nói, phim này đáng coi nhất của hãng Coat trong năm nay, nhưng mà tìm đi tìm lại toàn thấy fileserve tới 1,7GB, tải về lâu gần chết. Mình đã cut phần đầu phim và convert sang 3GP để xem trên máy tính hoặc điện thoại (320x240p xem trên dòng Nokia có hỗ trợ độ phân giải này, mấy dòng đt khác hok bik) khoảng 160MB, download khá nhanh ở host fileserver.

(hình sắp die nhé)

http://www.fileserve.com/file/eRPhPNY 160MB, độ dài clip: 38 phút