Áp dụng cho người được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế; giao đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế...1. Trình tự thực hiện:


* Đối với Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế:
- Nộp hồ sơ - lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

* Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Tiếp nhận hồ sơ;
- Trả Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường.


3. Thành phần số lượng hồ sơ:


1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức sử dụng đất (theo mẫu số 01b/ĐK-GCN download tại tuvanphapluat.asia);

2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức sử dụng đất (bản sao công chứng);

3. Quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền cho Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế (bản sao chứng thực) kèm theo Quy hoạch tổng mặt bằng (chỉ nộp một lần để phục vụ cấp sổ đỏ các tổ chức sử dụng đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế);

4. Quyết định giao đất, cho thuê đất của Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế cho tổ chức sử dụng đất; hợp đồng thuê đất giữa Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế với tổ chức (nếu thuộc trường hợp thuê đất) (bản sao công chứng);

5. Văn bản của Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế xác nhận tổ chức sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất (bản chính);

6. Biên bản bàn giao mốc giới(có toạ độ) của Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế cho tổ chức sử dụng đất hoặc trích lục bản đồ, trích đo địa chính thửa đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế (bản chính);

7. Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định, như: quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng, giấy tờ về mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);

8. Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại mục 7 đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

Giai đoạn 1: Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì viết, ký Giấy chứng nhận, ra thông báo gửi cơ quan thuế về kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà, đất theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ điều kiện: (20) ngày làm việc (đối với trường hợp không yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất); 30 ngày làm việc (đối với trường hợp có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

- Trường hợp phải ra thông báo bổ sung hồ sơ hoặc phải xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì sau (5) ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường phải có thông báo bằng văn bản; khi tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ hoặc có ý kiến của các cơ quan có liên quan, thời gian giải quyết là (15) ngày làm việc.

Giai đoạn 2: Trả kết quả: (01) ngày làm việc kể từ khi người sử dụng đất nộp đầy đủ các văn bản, chứng từ chứng minh đã thực hiện xong nghĩa vụ theo thông báo của Sở TN&MT.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường

7. Kết quả thực hiện:
giấy chứng nhận

8. Lệ phí:
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/1GCN (trường hợp không chứng nhận quyền sở hữu tài sản); 500.000 đồng/1GCN (trường hợp có chứng nhận quyền sở hữu tài sản).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu 01/ĐK-GCN download tại tuvanphapluat.asia)

- Mẫu văn bản đất đai nhà ở (download tại tuvanphapluat.asia)

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thủ tục sang tên sổ đỏ, Sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Mẫu văn bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất, Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Trương hợp không được cấp sổ đỏ, Tìm hiểu về sổ đỏ, Sổ đỏ cho hộ gia đình, Mua bán nhà, Hợp đồng mua bán nhà, Cho thuê nhà, Hợp đồng cho thuê nhà, Tranh chấp đất đai, Kinh doanh bất động sản,Tư vấn Khởi kiện, khiệu nại, tố cáo, Luật sư tranh tụng, Tư vấn luật sở hữu trí tuệ, Tư vấn luật doanh nghiệp, Đào tạo nội bộ doanh nghiệp

Website có dịch vụ tương tự:
Dịch cụ tư vấn Luật dất đai tranh chấp đất đai tại: tuvanphapluat.asia
Dịch cụ tư vấn Luật dất đai tranh chấp đất đai tại: thutucnhadat.info
Dịch cụ tư vấn Luật dất đai tranh chấp đất đai tại: luatsu.cc
Dịch cụ tư vấn Luật dất đai tranh chấp đất đai tại: luatsurieng.vn