[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
                [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
                [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
                [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
               [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]

[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Video System [TD="width: 330"] [/TD]
       NTSC / PAL switch [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Video Input [TD="width: 330"] [/TD]
       4CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Video Output [TD="width: 330"] [/TD]
       1CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       SPOT Output [TD="width: 330"] [/TD]
       1CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       VGA Output [TD="width: 330"] [/TD]
       1024x768 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Audio Input [TD="width: 330"] [/TD]
       1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Audio Output [TD="width: 330"] [/TD]
       1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Audio Backup [TD="width: 330"] [/TD]
       YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Sensor [TD="width: 330"] [/TD]
       4 input / 1 output [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       RS-485 [TD="width: 330"] [/TD]
       Pan / Tilt / Zoom camera [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       USB Port [TD="width: 330"] [/TD]
       2 ports [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Mouse [TD="width: 330"] [/TD]
       USB mouse [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       IR Remote Controller [TD="width: 330"] [/TD]
       YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       HDD Support [TD="width: 330"] [/TD]
       SATA HDD x 1 (Max. 1TB) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       DVD Writer [TD="width: 330"] [/TD]
       NO [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Display Division [TD="width: 330"] [/TD]
       1,4 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Title [TD="width: 330"] [/TD]
       14 characters [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Video Compression [TD="width: 330"] [/TD]
       H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Audio Compression [TD="width: 330"] [/TD]
       ADPCM [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Resolution [TD="width: 330"] [/TD]
       720x480, 720x240, 360x240 (NTSC)
720x576, 720x288, 360x288 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Frame Rate [TD="width: 330"] [/TD]
       60, 120, 120 (NTSC)
50, 100, 100 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Quality [TD="width: 330"] [/TD]
       Highest, High, Normal, Basic, Below Basic [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Record Mode [TD="width: 330"] [/TD]
       Manual, Schedule, Event(motion detection/sensor) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Pre-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
       16MB (10 sec) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Post-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
       1-999 sec [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Motion Detection [TD="width: 330"] [/TD]
       16X12 (sensitivity 0~10) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Search Mode [TD="width: 330"] [/TD]
       Time, Event [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Playback Speed [TD="width: 330"] [/TD]
       fast forward/backward 2X/4X/8X/16X/32X/64X
slow forward/backward 1/2X,1/4X,1/8X,1/16X
play/pause [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Backup Mode [TD="width: 330"] [/TD]
       USB flash driver / Network [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Network Compression [TD="width: 330"] [/TD]
       H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Network Software [TD="width: 330"] [/TD]
       Internet Explorer / CMS / 3G Mobile Phone [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Network Users [TD="width: 330"] [/TD]
       5 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Remote Notification [TD="width: 330"] [/TD]
       Email message [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Service [TD="width: 330"] [/TD]
       TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Daylight Saving [TD="width: 330"] [/TD]
       YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Password [TD="width: 330"] [/TD]
       5 users including 1 administrator
user authority selectable [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Event List [TD="width: 330"] [/TD]
       10000 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Key Lock [TD="width: 330"] [/TD]
       YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Firmware Update [TD="width: 330"] [/TD]
       USB device [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Dimension [TD="width: 330"] [/TD]
       188mm (W) x 54mm (H) x 209mm (D) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Power Source [TD="width: 330"] [/TD]
       DC12V [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
        [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       Operating Environment [TD="width: 330"] [/TD]
       30 ~ 80% RH, 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
Hãng sản xuất YOKO Đài Loan
Bảo hành 12 tháng tại công ty TNHH VICOM 
Liên hệ để có giá tốt nhất
Công ty TNHH VICOM
Số 46 & 47F2, KDT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Ms Loan 0903 230 222