loại áo khoác này hok phải loại giống áo gió, mà loại khác cơ. Em hok bik diễn tả nó sao nữa. coá ai coá hình thì post lên cho em xem cái hen