[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
               [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
               [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
               [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
              [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]

[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Video System [TD="width: 330"] [/TD]
      NTSC / PAL switch [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Video Input [TD="width: 330"] [/TD]
      4CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Video Output [TD="width: 330"] [/TD]
      1CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      SPOT Output [TD="width: 330"] [/TD]
      1CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      VGA Output [TD="width: 330"] [/TD]
      1024x768 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Audio Input [TD="width: 330"] [/TD]
      1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Audio Output [TD="width: 330"] [/TD]
      1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Audio Backup [TD="width: 330"] [/TD]
      YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Sensor [TD="width: 330"] [/TD]
      4 input / 1 output [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      RS-485 [TD="width: 330"] [/TD]
      Pan / Tilt / Zoom camera [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      USB Port [TD="width: 330"] [/TD]
      2 ports [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Mouse [TD="width: 330"] [/TD]
      USB mouse [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      IR Remote Controller [TD="width: 330"] [/TD]
      YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      HDD Support [TD="width: 330"] [/TD]
      SATA HDD x 1 (Max. 1TB) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      DVD Writer [TD="width: 330"] [/TD]
      NO [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Display Division [TD="width: 330"] [/TD]
      1,4 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Title [TD="width: 330"] [/TD]
      14 characters [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Video Compression [TD="width: 330"] [/TD]
      H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Audio Compression [TD="width: 330"] [/TD]
      ADPCM [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Resolution [TD="width: 330"] [/TD]
      720x480, 720x240, 360x240 (NTSC)
720x576, 720x288, 360x288 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Frame Rate [TD="width: 330"] [/TD]
      60, 120, 120 (NTSC)
50, 100, 100 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Quality [TD="width: 330"] [/TD]
      Highest, High, Normal, Basic, Below Basic [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Record Mode [TD="width: 330"] [/TD]
      Manual, Schedule, Event(motion detection/sensor) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Pre-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
      16MB (10 sec) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Post-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
      1-999 sec [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Motion Detection [TD="width: 330"] [/TD]
      16X12 (sensitivity 0~10) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Search Mode [TD="width: 330"] [/TD]
      Time, Event [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Playback Speed [TD="width: 330"] [/TD]
      fast forward/backward 2X/4X/8X/16X/32X/64X
slow forward/backward 1/2X,1/4X,1/8X,1/16X
play/pause [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Backup Mode [TD="width: 330"] [/TD]
      USB flash driver / Network [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Network Compression [TD="width: 330"] [/TD]
      H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Network Software [TD="width: 330"] [/TD]
      Internet Explorer / CMS / 3G Mobile Phone [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Network Users [TD="width: 330"] [/TD]
      5 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Remote Notification [TD="width: 330"] [/TD]
      Email message [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Service [TD="width: 330"] [/TD]
      TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Daylight Saving [TD="width: 330"] [/TD]
      YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Password [TD="width: 330"] [/TD]
      5 users including 1 administrator
user authority selectable [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Event List [TD="width: 330"] [/TD]
      10000 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Key Lock [TD="width: 330"] [/TD]
      YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Firmware Update [TD="width: 330"] [/TD]
      USB device [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Dimension [TD="width: 330"] [/TD]
      188mm (W) x 54mm (H) x 209mm (D) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Power Source [TD="width: 330"] [/TD]
      DC12V [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Operating Environment [TD="width: 330"] [/TD]
      30 ~ 80% RH, 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
Hãng sản xuất YOKO Đài Loan
Bảo hành 12 tháng tại công ty TNHH VICOM 
Liên hệ để có giá tốt nhất
Công ty TNHH VICOM
Số 46 & 47F2, KDT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Ms Loan 0903 230 222