http://candientuvn.com
[TR]
[/TR]
  [TH] [/TH]
 Model NO.: [TD] [/TD]
 LC BD1 [TR]
[/TR]
  [TH] [/TH]
 Standard: [TD] [/TD]
 ISO9001, CE [TR]
[/TR]
  [TH] [/TH]
 Trademark: [TD] [/TD]
 LC [TR]
[/TR]
  [TH] [/TH]
 Origin: [TD] [/TD]
 Taiwan
[TR]
[/TR]
  [TH] [/TH]
 Material: [TD] [/TD]
 Plastic [TR]
[/TR]
  [TH] [/TH]
 Accuracy: [TD] [/TD]
 1kg [TR]
[/TR]
  [TH] [/TH]
 Measurement: [TD] [/TD]
 Automatic [TR]
[/TR]
  [TH] [/TH]
 Structure: [TD] [/TD]
 Electronic Scale [TR]
[/TR]
  [TH] [/TH]
 Type: [TD] [/TD]
 Scales
Tag:   Cân , cân điện tử , can dien tu , cân đếm điện tử , cân treo điện tử , cân phân tích , cân thông dụng , cân vàng , cân sàn điện tử , cân bàn điện
 
Hotlinte :   0902 760 357
 
Hotlinte :  04 33 535 827    
 
Liên hệ:   Anh Tuấn
 
Công ty TNHH Cân điện tử An Thịnh
 
Hotlinte :  04 33 535 827 – 090 2760 357
 
HT Kỹ Thuật :  0914 030 907 (Nguyễn Tuấn)
 
Website   :  http://www.candientuvn.com
               
                 :  http://www.cananthinh.com
 
 Mail       :  [email protected]
 
Giao Hàng Tận Nơi Miễn Phí