[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
              [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
              [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
              [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
             [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]

[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Video System [TD="width: 330"] [/TD]
     NTSC / PAL switch [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Video Input [TD="width: 330"] [/TD]
     4CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Video Output [TD="width: 330"] [/TD]
     1CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     SPOT Output [TD="width: 330"] [/TD]
     1CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     VGA Output [TD="width: 330"] [/TD]
     1024x768 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Audio Input [TD="width: 330"] [/TD]
     1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Audio Output [TD="width: 330"] [/TD]
     1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Audio Backup [TD="width: 330"] [/TD]
     YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Sensor [TD="width: 330"] [/TD]
     4 input / 1 output [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     RS-485 [TD="width: 330"] [/TD]
     Pan / Tilt / Zoom camera [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     USB Port [TD="width: 330"] [/TD]
     2 ports [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Mouse [TD="width: 330"] [/TD]
     USB mouse [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     IR Remote Controller [TD="width: 330"] [/TD]
     YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     HDD Support [TD="width: 330"] [/TD]
     SATA HDD x 1 (Max. 1TB) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     DVD Writer [TD="width: 330"] [/TD]
     NO [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Display Division [TD="width: 330"] [/TD]
     1,4 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Title [TD="width: 330"] [/TD]
     14 characters [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Video Compression [TD="width: 330"] [/TD]
     H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Audio Compression [TD="width: 330"] [/TD]
     ADPCM [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Resolution [TD="width: 330"] [/TD]
     720x480, 720x240, 360x240 (NTSC)
720x576, 720x288, 360x288 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Frame Rate [TD="width: 330"] [/TD]
     60, 120, 120 (NTSC)
50, 100, 100 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Quality [TD="width: 330"] [/TD]
     Highest, High, Normal, Basic, Below Basic [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Record Mode [TD="width: 330"] [/TD]
     Manual, Schedule, Event(motion detection/sensor) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Pre-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
     16MB (10 sec) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Post-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
     1-999 sec [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Motion Detection [TD="width: 330"] [/TD]
     16X12 (sensitivity 0~10) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Search Mode [TD="width: 330"] [/TD]
     Time, Event [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Playback Speed [TD="width: 330"] [/TD]
     fast forward/backward 2X/4X/8X/16X/32X/64X
slow forward/backward 1/2X,1/4X,1/8X,1/16X
play/pause [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Backup Mode [TD="width: 330"] [/TD]
     USB flash driver / Network [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Network Compression [TD="width: 330"] [/TD]
     H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Network Software [TD="width: 330"] [/TD]
     Internet Explorer / CMS / 3G Mobile Phone [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Network Users [TD="width: 330"] [/TD]
     5 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Remote Notification [TD="width: 330"] [/TD]
     Email message [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Service [TD="width: 330"] [/TD]
     TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Daylight Saving [TD="width: 330"] [/TD]
     YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Password [TD="width: 330"] [/TD]
     5 users including 1 administrator
user authority selectable [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Event List [TD="width: 330"] [/TD]
     10000 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Key Lock [TD="width: 330"] [/TD]
     YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Firmware Update [TD="width: 330"] [/TD]
     USB device [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Dimension [TD="width: 330"] [/TD]
     188mm (W) x 54mm (H) x 209mm (D) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Power Source [TD="width: 330"] [/TD]
     DC12V [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Operating Environment [TD="width: 330"] [/TD]
     30 ~ 80% RH, 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
Hãng sản xuất YOKO Đài Loan
Bảo hành 12 tháng tại công ty TNHH VICOM 
Liên hệ để có giá tốt nhất
Công ty TNHH VICOM
Số 46 & 47F2, KDT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Ms Loan 0903 230 222