http://candientuvn.com
Main Features 
Model/Type 
R310 
R320 
R321 
Approval 
C4 
C4 
C4 
nlc 
≤4000 
nlc 
≤4000 
nlc 
≤4000 
Power supply 
Battery operation or 12-24VDC power input 
Battery operation or 12-24VDC power input 
12-24VDC power input 
Housing 
Compact ABS housing 
Compact ABS housing 
Sealed to IP65 
Functionality 
Zero, Tare, Gross/Nett keys 
Zero, Tare, Gross/Nett keys 
Zero, Tare, Gross/Nett keys 
30.000 divs. @ 20 updates per second 
30.000 divs. @ 20 updates per second 
30.000 divs. @ 20 updates per second 
  
Battery backed ram for zero, tare, etc. 
Battery backed ram for zero, tare, etc. 
  
5 points linearity correction 
5 points linearity correction 
  
2 isolated transistor outputs 
2 isolated transistor outputs 
  
1 input 
1 input 
  
Date and time 
Date and time 
  
lb/kg switching, counting, totalising, live weight, hold and peak hold 
lb/kg switching, counting, totalising, live weight, hold and peak hold 
Communication 
Bi-directional isolated infra-red link to RS232 
Bi-directional isolated infra-red link to RS232 
Bi-directional isolated infra-red link to RS232 
  
RS232 Serial output 
RS232 Serial output 
Connections 
4 and 6 wire load cells 
4 and 6 wire load cells 
4 and 6 wire load cells 
Spring loaded, screwless cable terminations 
Spring loaded, screwless cable terminations 
Spring loaded, screwless cable terminations 

Tag:   Cân , cân điện tử , can dien tu , cân đếm điện tử , cân treo điện tử , cân phân tích , cân thông dụng , cân vàng , cân sàn điện tử , cân bàn điện
 
Hotlinte :   0902 760 357
 
Hotlinte :  04 33 535 827    
 
Liên hệ:   Anh Tuấn
 
Công ty TNHH Cân điện tử An Thịnh
 
Hotlinte :  04 33 535 827 – 090 2760 357
 
HT Kỹ Thuật :  0914 030 907 (Nguyễn Tuấn)
 
Website   :  http://www.candientuvn.com
               
                 :  http://www.cananthinh.com
 
 Mail       :  [email protected]
 
Giao Hàng Tận Nơi Miễn Phí