muốn tìm bạn nói chuyện
có lẽ từ h mình sẽ ko tin vào tình yêu nữa
đã quá đủ để tin vào tình yêu trong Tgt 3 này
đau lắm
đau khi ng mình yêu nhất lại bỏ rơi mình
yêu thật nhiều để r giờ đây mình nhận đc chĩ là con số 0ai có nhã hứng nói chuyện,nhậu nhẹt thì pm qua yh:zen.konnit
mình tên duy
21t