Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo, Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

1. Về trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.


- Thời hạn khiếu nại: 90 ngày kể từ ngày Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý đất đai quy định tại Điều 162 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần 1 là 30 ngày, nếu vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày

- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện ra Toà án nhân dân hoặc khiếu nại đến ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 là 45 ngày, vụ việc phức tạp không quá 60 ngày. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh là quyết định cuối cùng.

2. Về trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1.

- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện ra Toà án nhân dân hoặc khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại quy định giống trình tự giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.

3. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định Thu hồi đất


- Trong trường hợp chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất.

- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng thực hiện quyết định thu hồi đất; cơ quan nhà nước đã ban hành quyết định thu hồi đất phải có quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có).

- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là đúng pháp luật thì người có đất bị thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Khiếu nại tố cáo, Khởi kiện đất đai, Hướng giải quyết tranh chấp đất đai, Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, Thủ tục khiếu nại về đất đai, Làm sổ đỏ, Sổ đỏ, Điều kiện cấp sổ đỏ, Tranh chấp đất đai, Thủ tục hành chính nhà đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Các trường hợp không được cấp sổ đỏ, Đăng ký kết hôn, Kết hôn, Kết hôn có yếu tố nước ngoài, Tở khái đăng ký kết hôn, Ly hôn thuận tình, Ly hôn đơn phương , Thủ tục nhận cha mẹ, con, Thay đổi quốc tịch khi kết hôn , Khai sinh quốc tịch con khi kết hôn người nước ngoài, Đoàn tụ thăm thân khi hôn nhân có yếu tô nước ngoài, Luật hôn nhân gia đình , Hôn nhân gia đình không có yếu tố nước ngoài, Thủ tục ly hôn, Nhận nuôi con nuôi, Thừa kế di chúc, Khởi kiện hôn nhân gia đình, Tư vấn đất đai, Tư vấn pháp luật thừa kế, Tư vấn Khởi kiện, khiệu nại, tố cáo, Luật sư tranh tụng, Tư vấn luật sở hữu trí tuệ, Tư vấn luật doanh nghiệp, Đào tạo nội bộ doanh nghiệp

Website có dịch vụ tương tự:
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại: tuvanphapluat.asia
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại: luatsu.cc
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại: luatsurieng.vn
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại: thutucnhadat.info