Thu hồi đất đối với tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất

Đối với tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước...


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Thẩm định hồ sơ, trình UBND Thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất.

Bước 2: Thanh lý hợp đồng thuê đất (nếu thuộc trường hợp thuê đất), làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 3: Bàn giao đất, cấp trích lục bản đồ cho tổ chức quản lý đất.

2. Cách thức thực hiện:

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường. Khi đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ của Tổ chức phải có giấy giới thiệu của Đơn vị và Giấy chứng minh nhân dân.


3. Thành phần số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bước 1: Thẩm định hồ sơ thu hồi đất, lập tờ trình UBND Thành phố quyết định thu hồi đất.

1. Văn bản xin trả lại đất hoặc Quyết định giải thể, phá sản tổ chức của cơ quan cơ quan có thẩm quyền. (bản chính).

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trích lục bản đồ (nếu có) và các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất (nếu có). (bản chính)

* Các hồ sơ của bước trước làm cơ sở thực hiện bước sau và được bổ sung theo các bước như sau:

Bước 2: Thanh lý hợp đồng thuê đất (nếu thuộc trường hợp thuê đất), làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 3: Bàn giao mốc giới, cấp trích lục bản đồ.

3. Phương án cắm mốc giới được đơn vị đo đạc lập. (bản chính)

4 Bản thảo Biên bản bàn giao mốc giới của đơn vị đo đạc.

5. Quyết định xử lý về tài sản theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 51 ngày làm việc; 41 ngày nếu không phải trích đo bản đồ địa chính.

Bước 1: Thẩm định hồ sơ thu hồi đất: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức trích đo bản đồ địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính cơ sở (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở có Tờ trình UBND Thành phố; sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND Thành phố có Quyết định. Đối với trường hợp không phải trích đo thì thời gian giải quyết là 15 ngày.

Bước 2: Thanh lý hợp đồng thuê đất (nếu thuộc trường hợp thuê đất), làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 07 ngày làm việc. Bước 3: Bàn giao đất, cấp trích lục bản đồ: 14 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức trả lại đất, Ban thanh lý của tổ chức phá sản, giải thể

6. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường

7. Kết quả thực hiện:

- Quyết định thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất;

- Bản Thanh lý hợp đồng thuê đất;

- Biên bản bàn giao đất;

- Trích lục bản đồ.

8. Lệ phí:

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

10. Cơ sở pháp lý:

- Luật Đất đai năm 2003.
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 về thi hành Luật Đất đai.
- Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT - HSLAWS

Địa chỉ: Phòng 901 - Tầng 9 - Tháp A - Tòa nhà Hà Thành - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666; Di động: 0905 746 666

Từ khóa liên quan: thu hồi đất, giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, thu hoi dat, giao dat su dung vao muc dich quoc phong, an ninh, thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất với đất đã giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, thu hoi dat, giao dat hoac cho thue dat voi dat da giai phong mat bang thuc hien du an, thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất với đất chưa được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, thu hoi dat, giao dat hoac cho thue dat voi dat chua duoc giai phong mat bang de thuc hien du an, thu tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu tuc thu hoi dat, boi thuong giai phong mat bang, thủ tục thu hồi đất, thu tuc thu hoi dat, kiện quyết định thu hồi đất, kien quyet dinh thu hoi dat

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.thutucnhadat.info
- www.tuvanphapluat.asia
- www.luatsurieng.vn
- www.thutuchanhchinh.info