Mình học ở học ở hoc viện ktqs.Mong làm quen với các bạn học ở hv ktqs.YM: ntuan.1990