[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
       [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Video System [TD="width: 330"] [/TD]
      NTSC / PAL Auto Detec or fixed by software [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Video Input [TD="width: 330"] [/TD]
      4CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Video Output [TD="width: 330"] [/TD]
      1CH BNC for CO-Monitor or 1 BNC for SPOT Monitor [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Video Input Level [TD="width: 330"] [/TD]
      1.0Vp-p Composite, 75 Ohm Balanced [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      VGA Output [TD="width: 330"] [/TD]
      1 VGA (1280x1024) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Audio Input [TD="width: 330"] [/TD]
      1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Audio Output [TD="width: 330"] [/TD]
      1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Audio Backup [TD="width: 330"] [/TD]
      YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Sensor [TD="width: 330"] [/TD]
      4 input / 1 output [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      RS-485 [TD="width: 330"] [/TD]
      Pan / Tilt / Zoom Control From RS485 Interface [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      USB Port [TD="width: 330"] [/TD]
      2 ports [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Mouse [TD="width: 330"] [/TD]
      USB mouse [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      IR Remote Controller [TD="width: 330"] [/TD]
      Optional [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      HDD Support [TD="width: 330"] [/TD]
      SATA HDD x 1 (Max. 2TB) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      DVD Writer [TD="width: 330"] [/TD]
      NO [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Display Division [TD="width: 330"] [/TD]
      1,4 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Title [TD="width: 330"] [/TD]
      14 characters [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Video Compression [TD="width: 330"] [/TD]
      H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Audio Compression [TD="width: 330"] [/TD]
      ADPCM [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Resolution [TD="width: 330"] [/TD]
      720x480, 720x240, 360x240 (NTSC)
720x576, 720x288, 360x288 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Frame Rate [TD="width: 330"] [/TD]
      120, 120, 120 (NTSC)
100, 100, 100 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Quality [TD="width: 330"] [/TD]
      Highest, High, Normal, Basic, Below Basic [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Record Mode [TD="width: 330"] [/TD]
      Manual, Schedule, Event, Sensor [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Pre-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
      10 sec [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Post-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
      1-60 sec [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Motion Detection [TD="width: 330"] [/TD]
      Detected Frames: Unlimited / Channel
Area : Programmable Individually
Sensitivity : 10 Levels for Each Channel [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Search Mode [TD="width: 330"] [/TD]
      Date, Time, Event ( Motion, Sensor ), Camera [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Playback Speed [TD="width: 330"] [/TD]
      Normal, REW & FF (Recorded Speed x2, x4, x8, x16, x32, x64)
Frame to Frame, Pause [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Backup Mode [TD="width: 330"] [/TD]
      Network Backup / USB Flash Drive / USB DVD±RW [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Network Compression [TD="width: 330"] [/TD]
      H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Network Software [TD="width: 330"] [/TD]
      Licensed Application Software, IE Browser, Symbian,
Windows Mobile, Blackberry,
iPhone, Android Phone [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Network Users [TD="width: 330"] [/TD]
      1 Admin + 4 Users [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Remote Notification [TD="width: 330"] [/TD]
      Email message [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Service [TD="width: 330"] [/TD]
      TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Daylight Saving [TD="width: 330"] [/TD]
      YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Watchdog [TD="width: 330"] [/TD]
      YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Event List [TD="width: 330"] [/TD]
      10000 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Key Lock [TD="width: 330"] [/TD]
      YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Firmware Update [TD="width: 330"] [/TD]
      USB Flash Drive [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Dimension [TD="width: 330"] [/TD]
      188mm (W) x 54mm (H) x 209mm (D) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Power Source [TD="width: 330"] [/TD]
      Input 100~240V, Output 12V 3A [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
       [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      Operating Environment [TD="width: 330"] [/TD]
      30 ~ 80% RH, 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)

Hãng sản xuất YOKO Đài Loan
Bảo hành 12 tháng tại công ty TNHH VICOM 
Liên hệ để có giá tốt nhất
Công ty TNHH VICOM
Số 46 & 47F2, KDT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Ms Loan 0903 230 222