Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện không trực tiếp kinh doanh, không được ký các Hợp đồng kinh doanh với dấu của Văn phòng đại diện, nhưng vẫn được ký kết các Hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở Văn phòng đại diện đó; hợp đồng đó sẽ đóng dấu Doanh nghiệp

I. Thủ tục nội bộ trước khi thành lập văn phòng đại diện

Trước khi thành lập văn phòng đại diện, Công ty Cổ phần phải tiền hành họp Đại hội đồng cổ đông để quyết định các vấn đề sau:

1. Ban hành Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

2. Ban hành nghị quyết phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện.

3. Các nội dung khác nếu văn phòng đại diện thành lập để triển khai thực hiện dự án.

4. Thông bán về việc thành lập văn phòng đại diện.

II. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần bao gồm:

1. Thông báo lập văn phòng đại diện (Download tại đây) (02 bản)

2. Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (Download tại đây).

3. Bản sao biên bản họp về việc lập văn phòng đại diện, của Hội đồng quản trị (có chữ ký tất cả thành viên hội đồng quản trị) (Download tại đây).

4. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện (download tại đây).

5. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty (download tại đây).

6. Bản sao điều lệ công ty (đối với trường hợp địa điểm văn phòng đại diện khác tỉnh, thành phố với địa điểm đặt trụ sở công ty)

7. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện:

7.1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

7.2. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

III. Trình tự thực hiện thủ tục thành lập văn phòng công ty cổ phần

1. Cá nhân, người ủy quyền của tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện công ty.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

3. Sau 06 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ yêu cầu bổ sung, nếu đã đầy đủ cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện công ty Cổ phần.


HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần, ho so thanh lap van phong dai dien cong ty co phan, thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần, thu tuc thanh lap van phong dai dien cong ty co phan, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, giay chung nhan dang ky hoat dong van phong dai dien, quy trình thành lập văn phòng đại diện, quy trinh thanh lap van phong dai dien, quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần, quyet dinh thanh lap van phong dai dien cong ty co phan, thành lập chi nhánh công ty cổ phần, thanh lap chi nhanh cong ty co phan, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, cham dut hoat dong van phong dai dien, luật sư uy tín tại Hà Nội, luat su uy tin tai Ha Noi

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.thanhlapdoanhnghiep.cc
- www.thanhlapcongty.asia
- www.thanhlapcongty.info.vn
- www.thanhlapdoanhnghiep.info.vn